Luta dig tillbaka, vi tar hand om din översättning.

Apro Translation hjälper dig göra ditt jobb och din vardag enklare genom att erbjuda översättningar.

Vanliga frågor

Här kan ni finna vanliga frågor vi fått av våra kunder och våra svar på dem. Ifall ni inte hittar er fråga här, tvkea inte att kontakta oss.

Kvinna sitter i en publik och räcker upp handen för att fråga.

Du är aldrig ensam med en fundering.

Nedan presenteras vanliga frågor, inklusive svar, som du kan tänkas ha.

Vad kostar en översättning hos Apro Translation?

Apro Translation har en prisbild som ligger under marknadspriset för jämförbara översättningar.

Vi klarar av det på grund av en effektiv projekthantering och tydlig ansvarsfördelning. Priset sätts vanligtvis per ord, baserat på antalet ord i källmaterialet (det material som skall översattas). I en del fall sker prissättningen per timme, som till exempel extra jobb med formatering av filer, format, samt vissa översättningar av excel och powerpoint-filer samt vissa korrekturläsningsfiler.

Vilket ditt pris blir för översättning beror på:

 • Omfattning och antal ord
 • Svårighetsgrad
 • Bransch
 • Leveranstid
 • Samt extra tjänster rörande översättningen såsom korrektur, redigering, formathantering eller sättning av text

Enklaste sättet för dig att få ett pris på ditt översättnings­behov är att kontakta Apro Translation.

Du kommer inte att bli besviken. Du kontaktar oss antingen genom att fylla i kontaktformulär eller genom att använda någon av våra övriga kontaktmöjligheter.

Vilka leveranstider kan jag räkna med för översättningar?

Vanligtvis översätts cirka 2000 ord per dag. Expressleveranser är möjliga – leveranstiden avgörs då från fall till fall av Apro Translation. Leveranstiden för en professionell översättning kan ta kortare eller längre beroende på flera naturliga parametrar, såsom:

 • Omfattning/längd på översättningen
 • Språkets svårighetsgrad
 • Komplexitet vad gäller bransch och terminologi

Dessutom avgörs leveranstiden även av faktorer som du som beställare kan påverka; såsom tillhandahållande av referensmaterial och terminologi-bank eller översättningsminne. Detta innebär att översättningsarbetet snabbas på, då översättaren inte behöver göra lika mycket efterforskningar själv. Dessutom kan översättaren säkerställa översättningens kvalitet på bästa tänkbara sätt. Utan detta material från dig som kund behöver översättaren göra ännu mer utförliga efterforskningar och efterkontroller, vilket tar något längre tid.

Vilka språk jobbar ni med?

Apro Translation utför professionella översättningar där något av de nordiska språken är involverade i någon av översättningsriktningarna (översättningar till eller översättningar från något av de nordiska språken).

De nordiska språken utgörs av: svenska, norska, danska, finska och isländska.

Apro Translation utför professionella översättningar av text och data till/från de nordiska språken till/från de flesta större internationella språken.

Apro Translation har utbildad översättningskompetens inom exempelvis följande språk (både som källspråk och som målspråk):

 • Svenska
 • Norska
 • Danska
 • Finska
 • Isländska
 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Holländska
 • Italienska
 • Portugisiska
 • Japanska
 • Kinesiska

Vi har även tillgång till ytterliggare språkkompetens – hör av dig med dina behov, så skall vi se vad vi kan bistå med.

Vilka branscher har Apro Translation kompetens inom gällande översättningar?

Vilka branscher har Apro Translation kompetens inom gällande översättningar:

 • Allmänna texter
 • Affärsdokument
 • Data
 • Datorspel
 • E-handel
 • Ekonomi
 • Elektronik
 • EU
 • Fordon
 • High tech
 • Hotell
 • Ingenjörsteknik
 • IT
 • Konfektion
 • Litteratur
 • Logistik
 • Manualer
 • Marin och sjöfart
 • Marknadsföring
 • Maskin
 • Medicin
 • Mekanik
 • Mjukvara
 • Multimedia
 • Patent
 • Politik
 • PR
 • Programmering
 • Reklam/Copy
 • Telekommunikation
 • Tryck
 • Turism
 • Webb och Hemsida
 • Årsredovisning

Vilka mjukvaror och format jobbar ni med?

Apro Translation jobbar med både Mircosoft och Macintosh system. Vi har stor datorvana och kompetens inom Windows office programmen (till exempel Word, Excel, Powerpoint) samt motsvarande program från Apple (exempelvis Pages, Numbers och Keynote). Vi hanterar även filer från flera Adobe program samt flera grafiska program såsom Adobe reader, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign och Quark Express.

Vad gäller specifika översättningsverktyg såsom CAT (Computer-Assisted-Translation) och TM (Translation Memories) jobbar vi med de mest använda programmen på marknaden. Främst Trados och Wordfast.

Vi kan även hantera filer från de flesta moderna översättnings­programmen, såsom STAR Transit, Déjà vu OmegaT, Passolo, iTerm, Multicorpora, Across, Alchemy Catalyst, TransSuite2000, MetaTexis, LingoTek, J-CAT, IBM-CAT tool. Apro Translations översättare kan även arbete med kund-specifika översättnings­program (ofta web-baserade) som tillhandahålls av kunden vid beställningen av översättningen.

Vi levererar din översättning i det format som du önskar. Vanligtvis levereras översättningarna som word- eller som pdf-filer. Vissa projekt har självklart andra krav, önskemål och behov – Apro Translation ser då till att uppfylla dessa. Exempel på filformat som vi behandlar är: .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .xlsx, .csv, .tmw, .tmx, .zip, .iix, .mdf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps

Vilka översättnings- och språkgranskningstjänster tillhandahåller Apro Translation?

Förutom rena professionella översättningar kan Apro Translation även hjälpa dig med korrekturläsning och språkgranskning, sättning, samt bedömning/utvärdering av hur väl lokaliserade dina texter är.

Vad menas med att Apro Translation är “Your Nordic Department”?

Apro Translations devis lyder ”Your Nordic Department”. Den förmedlar vår förhoppning och vår utgångspunkt i hur vi jobbar – det vill säga att du skall se på och uppleva Apro Translation som din avdelning för dina nordiska översättningar.

Så fort du har en översättning där någon av de nordiska språken är inblandade, lastar du över det till Apro Translations – se översättningen som klar! Apro Translation gör din vardag enklare.

Kontakta oss

Hör av dig omgående om du vill ha en kostnadsfri prisuppgift för ditt översättningsprojekt eller beställa översättningar. Vill du veta mer? Ring oss eller använd formuläret. Vi ser fram emot att höra från dig.

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne/Ärende

Meddelande