AproTranslation

Om oss

Om Apro Translation

Varför du ska välja oss

Lär känna Apro Translations ytterligare genom att ta del av fyra nyckelbegrepp som vi har byggt vår verksamhet kring och som vi dagligen arbetar utifrån. Innebörden av Apro Translations nyckelbegrepp kan du ta del av nedan genom att klicka på respektive ord. Apro Translation har konkurrenskraftiga priser och leveranstider för våra tjänster. Vi är redo att hjälpa även dig med dina översättningsbehov.

Hur vi arbetar

Våra fyra pelare

För att förstå vad var och en av dessa pelare står för, klicka på dem nedan:

Prisvärd

Apro Translation är uppbyggt för att vara en pålitlig, kvalitetsmedveten och prisvärd översättningsbyrå.

Professionell

Apro Translation är uppbyggt kring personer som är duktiga på sina uppgifter med tydliga ansvarområden, rutiner och roller.

Trygg och pålitlig

Apro Translation strävar efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder, baserade på väl utfört arbete samt bra kommunikation och ömsesidigt förtroende.

På utsatt tid

Apro Translation jobbar för att upprätthålla ett gott affärsmannaskap.

Fördel 1

Prisvärd

Apro Translation är uppbyggt för att vara en pålitlig, kvalitetsmedveten och prisvärd översättningsbyrå.

Apro Translation har en öppen, lyhörd och rak kommunikation och är tydliga mot dig som kund gällande villkor, såsom leveranstider, priser och arbetsgång.

Genom tydlig ansvarsfördelning samt en effektiv organisation och projekthantering kan Apro Translation hålla konkurrenskraftiga priser på våra översättningar och språkbehandlingstjänster. Du som kund spar kostnader, tid och kraft genom att anlita Apro Translation.

Fördel 2

Professionell

Varje person inom Apro Translation gör det man är bäst på och har utbildning inom. Du som kund märker detta genom att det är enkelt att ha och göra med Apro Translation.

Apro Translation använder sig enbart av handplockade översättare som har universitetsutbildning och mångårig erfarenhet av professionellt översättningsarbete, med olika branschinriktningar, inom de språkpar respektive person jobbar med. Våra översättare har samtliga ett genuint intresse för översättningsarbetet samt sitt/sina språkpar. Apro Translations översättare översätter till sitt modersmål (det vill säga som målspråk för översättningen).

Våra handplockade professionella översättare har därmed kompetens att formulera en korrekt, levande och tydlig översättning.

Varje översättning anpassas efter aktuellt projekt, bransch och kund. För att du som kund skall bli nöjd med översättningen är det ytterst viktigt att översättaren har kompetens och förmåga att sätt sig in i sammanhang, terminologier och språkbruk. Apro Translation jobbar systematiskt och omsorgsfullt med att säkerställa en träffsäker matchning av översättare gentemot dina önskemål, krav och projekt. Apro Translation har full överblick över våra översättare gällande bland annat, tidigare genomförda översättningar (har de till exempel jobbat med dig och/eller ditt projekt tidigare), generella erfarenheter, branschkännedom, arbetsredskap, mjukvarukompetens samt naturligtvis språkpar (inklusive språkinriktningar till exempel brittisk engelska alternativt amerikansk engelska) Denna data används sedan i urvalsprocessen av översättare till ditt specifika översättningsuppdrag. Apro Translation är noggranna med att tilldela översättningsjobbet till en översättare som passar ditt specifika projekt optimalt.

Om du har återkommande projekt, strävar vi alltid efter att använda samma översättare till varje översättning för att få kontinuitet i uttrycksätt, terminologi och ordval.

Apro Translations projektledare är erfarna, kompetenta och serviceinriktade. Involverade personer har stor datorvana och använder sig av moderna programvaror både avseende projekthantering samt vid översättning, såsom CAT-verktyg.

För att ömsesidigt underlättar samarbetet mellan dig och Apro Translation och för att säkerställa kvaliteten på det arbete som utförs, används ett hjälpmedel i form av Apro Translations online inloggningsfunktion, som vi kallar Apro Translation Deliverer.

Fördel 3

Trygg och pålitlig

Apro Translation strävar efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder, baserade på väl utfört arbete samt bra kommunikation och ömsesidigt förtroende. Det är därmed av stor vikt att du som kund känner dig bekväm och trygg med att lämna ut ditt material som skall översättas till oss på Apro Translation.

Samtliga översättare har undertecknat avtal gällande att allt material som tillhandahålls av våra kunder, samt allt översatt material, är konfidentiellt och inte får delges tredje part. Detta gäller självfallet även för projektledare samt eventuella andra inblandade personer knutna till Apro Translation.

All datatrafik, inklusive upp och nerladdning av dokument, via din inloggingsida hos Apro Translation, sker krypterat med 256-bits AES SSL kryptering.

Alla dokument, historik och korrespondens gällande dig och dina översättningsprojekt som Apro har gjort, lagras på en central server med mycket hög säkerhetsnivå och säkerhetskopieras automatiskt med korta intervaller (ett stort antal gånger per dygn).

Apro Translations kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt ISO 9001 samt EN17100 standard. Apro Translations informationssäkerhetssystem är uppbyggt enligt ISO 27001 standard.

Fördel 4

På utsatt tid

Apro Translation jobbar för att upprätthålla ett gott affärsmannaskap. Detta visar sig genom att vi är lyhörda för dina översättningsbehov, vi är problemlösare, vi är ärliga och ser till att leverans sker enligt överenskomna tidsplaner och villkor.

Apro Translation säkerställer hög kvalitet på våra översättningstjänster och leveranser, med hjälp av tydliga arbetsrutiner, där respektive involverad person vet sin uppgift och ansvar, samt med hjälp av bra moderna arbetsverktyg, såsom Apro Translation Deliverer inloggningsfunktion för dig som kund.

Apro Translation är lyhörda mot dig som kund och bekräftar alltid mottagna och överenskomna arbeten för att säkerställa innehåll, omfattning, leveranstid och pris.

När du har beställt en översättning av Apro Translation kan du luta dig tillbaka och fokusera på annat. Allt medan Apro Translation färdigställer din professionella översättning. Din fullständiga översättning levereras sedan till dig, på utsatt tid.

Apro Translation gör din vardag enklare.

0

brancher vi har expertis inom

0

språk vi översätter

0

handplockade översättare i vårt team

0 +

företag har valt oss