AproTranslation

Process

Apro Translation – Your Nordic Department.

Apro Translation jobbar för att du skall uppleva oss som din nordiska översättningsavdelning. Så snart du har en översättning till eller från något av de nordiska språken, skickar du den till Apro Translation. Vi tar hand om översättningen med kunskap, kompetens och lokalkännedom. Kort därefter levererar Apro Translation en skräddarsydd professionell översättning till dig, till ett konkurrenskraftigt pris.

De vanligaste stegen vid en beställning och genomförande av översättnings­projekt är följande:

1. Första kontakten

Du tar kontakt med Apro Translation och framför dina behov och önskemål. Detta gör du via formuläret här på hemsidan eller annat önskvärt kontaktsätt, såsom epost, telefon, skype eller fax.

Apro Translation tar till sig dina önskemål och gör ett underlag utifrån dessa angående leveranstid, leveranssätt, format, omfattning och pris.

2. Ny kund

Som ny kund får du en egen inloggning till inloggningsfunktionen Apro Translation Deliverer, med tillgång till samtliga funktioner, skickat till dig via epost.

Apro Translation meddelar dig underlaget, vanligtvis genom att lägga upp det på din login-sida och skicka det i en epost (eller meddelar dig på annat sätt som passar dig bäst).

3. Beställning

Du bekräftar överenskomna villkor och gör en beställning på översättningsarbetet. Det enklaste sättet är att göra detta på din login-sida, eller att ta kontakt med projektledaren hos Apro Translation på annat önskvärt sätt.

Apro Translation handplockar omsorgsfullt och träffsäkert en kompetent och lämplig översättare att utföra din specifika översättning. Vid återkommande projekt/kunder används i möjligaste mån samma översättare vid varje tillfälle för att säkerställa kontinuitet i språkbruk och ordval.

Vid behov återkommer Apro Translation till dig med kompletterande frågor (om något skulle vara oklart gällande översättningsarbetet som berör kvaliteten av aktuell översättning).

4. Samarbete

Apro Translation överlämnar din färdigställda professionella översättning till dig (vanligtvis via din inloggingssida, samt en epost) på överenskommen tid, enligt överenskomna villkor (exempelvis i ett visst format, sättning, korrekturläst etc).

I samband med överlämnandet av den färdiga översättningen, skickas även en faktura (vanligtvis elektroniskt) till dig (eller annan anvisad person) där specifikation om aktuell översättning framgår.

Kommunicera bättre med din omvärld med en prisvärd, tydlig och professionell översättning från Apro Translation!

Du har nu en samarbetspartner i Apro Translation, som står på tå, redo att tillgodose samtliga dina översättnings- och språkgranskningsbehov till/från samtliga nordiska språk.